1. Shrimad Bhagwat Geeta Hindi-Sanskrit

(Gorkhpur Press)

shrimad

DOWNLOAD PDF 

2.Shrimad Bhagwat Geeta (Punjabi-Sanskrit Meanings)

10BGAsItIsPunjabi_1397829872

DOWNLOAD PDF 

3.Shrimad Bhagavad Geeta (English-Exact Translation) 

srimad-bhagavad-gita-english-hindi-translation-with-sanskrit-text-transliteration-srimadbhagavadgita-samskrta-mula-lipyantaradnna-evam-hindi-angreji-anuvada-700x700-imadfgvcqgg2pcwf

DOWNLOAD PDF

4. Shri Guru Granth Sahib–(Punjabi)

gurugranth

DOWNLOAD PDF 

5.Shri Guru Granth Sahib–(Hindi)

gurugranth

DOWNLOAD PDF

6.Mahabharat (Hindi) 271Mb 

mmahabharat

DOWNLOAD PDF 

7.Ramayan (Hindi-Sanskrit) 182Mb 

ramayana

DOWNLOAD PDF 

8.Ramayan (Tamil)

ramayana

DOWNLOAD PDF 

9.Ramcharitmanas (English)

ramcharitmanas

DOWNLOAD PDF  

10 Devi Bhagwat (Sanskrit Only) 

devi bhagvat

DOWNLOAD PDF

11.Kalki Puran in Hindi and Sanskrit 

kalki-purana-english-original-imadgycwzyhdkcqp

DOWNLOAD PDF 

12.Manusmriti (English) 

cover manusmriti

DOWNLOAD PDF 

13.Vimanika Shastra (Hindi-Sanskrit)

26-vaimanika-shastra1

DOWNLOAD PDF 

Leave a Reply